نقش شریعت در زندگی مسلمین
42 بازدید
محل نشر: معرفت » اسفند 1379 - شماره 39 (7 صفحه - از 91 تا 97)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده درصدد بیان و اثبات جامعیت قلمرو شریعت اسلام و جاری بودن آن در همه ابعاد حیات بشری است. پس از بیان گونه‏های مختلف واکنش متفکران مسلمان به چالش‏های پس از دوران استعمار درباره شریعت، از دو دسته عمده نام می‏برد: از اصلاح‏گرانی چون محمد عبده، که با گرایش به نوعی اصلاح، قلمرو جامع و وسیعی برای شریعت قائل شده‏اند و از مخالفان آن‏ها، که قلمرو شریعت را محدود به امور و مسائل عبادی کرده‏اند. سپس، میان قلمرو و محتوای شریعت تمایز قائل شده و از قائلین به پروتستانتیزم اسلامی به عنوان کسانی که از جمله قائلین به محدودیت‏شریعت‏اند نام برده و به نقد و بررسی ادله آن‏ها پرداخته و این سودای قلبی عده‏ای را، باطل و پوچ دانسته است. با اشاره به پروتستانتیزم مسیحی و زمینه‏های تاریخی و اعتقادی آن، منکر هرگونه وجه مشترکی میان این دو می‏شود. آن‏گاه به تفصیل وارد ادله کسانی می‏شود که قائل به قلمرو محدود برای شریعت‏شده‏اند و به نقد و بررسی آن‏ها می‏پردازد. در پایان نیز، بر جامعیت‏شریعت اسلام و نیز ضرورت پرداختن به رشته‏های گوناگون و جدید غربی از وجه نظر اسلامی تاکید کرده و به علوم قدیم اسلامی و ارتباط تلاش‏ها و تحقیقات علمای قدیم با تحقیقات و تلاش‏های متفکران معاصر اسلامی اشاره می‏کند.