روزه (ترجمه برای مرکز شیعه شناسی )در :تصویر شیعه در دائرة المعارف امریکانا
46 بازدید
محل نشر: تهران امیركبیر ، قم : موسسه شیعه شناسی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی